Webdesign | Grafisk design | Heske Agency

Våre

Betingelser & vilkår

Våre

Betingelser & vilkår

Disse vilkårene og betingelsene gjelder for all bruk av våre tjenester og danner en juridisk avtale mellom deg og oss.
 
Aksept av vilkår Ved å bruke våre tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse vilkårene og samtykker i å være bundet av dem.
 
Endringer i vilkårene Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst, og din fortsatte bruk av tjenestene etter en slik endring utgjør aksept av de nye vilkårene. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i vilkårene ved å legge ut en varsel på våre nettsider.
 
Bestillinger og betaling Når du bestiller en tjeneste fra oss, må du betale for den valgte tjenesten. Prisene på tjenestene vil variere avhengig av omfanget og kompleksiteten av prosjektet. Vi krever en forhåndsbetaling før arbeidet begynner, og resten av beløpet vil bli fakturert når prosjektet er fullført. Vi aksepterer betaling via bankoverføring eller kredittkort.
 
Immaterielle rettigheter Vi beholder alle immaterielle rettigheter til vårt arbeid, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og varemerkerettigheter. Du samtykker i å ikke kopiere, reprodusere eller distribuere arbeidet vårt på noen måte uten vår skriftlige tillatelse.
 
Ansvarsfraskrivelse Vi kan ikke garantere at tjenestene vil være uten feil eller mangler, og du samtykker i å bruke tjenestene på egen risiko. Vi skal ikke være ansvarlige for noen tap eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenestene våre.
 
Personvern Vi vil behandle all personlig informasjon som du gir oss i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi vil ikke selge eller dele dine personlige opplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke.
 
Avslutning Vi kan avslutte din tilgang til tjenestene våre når som helst dersom du bryter disse vilkårene. Du kan også avslutte din bruk av tjenestene når som helst ved å gi oss beskjed.
 
Lovvalg og tvister Disse vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning, og eventuelle tvister som oppstår mellom oss vil bli løst ved domstolene i Norge.
 
Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål om disse vilkårene.